Dr Dell Aiera

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08H00-10H00 SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

08H00-10H00 SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

08H00-10H00 SUR RDV

Villers-La-Ville

08H00-10H00 SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

15H00-18H00 SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

15H00-18H00 SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

15H00-18H00 SUR RDV

Villers-La-Ville

15H00-18H00 SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

Dr Van Nedervelde

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08H00-10H00

Marbais

08H00-10H00

Sart-Dames-Avelines

08H00-10H00

Marbais

08H00-10H00

Marbais

16H00-18H00

Sart-Dames-Avelines

16H00-18H00

Sart-Dames-Avelines

16H00-18H00

Sart-Dames-Avelines

15H00-18H00

Marbais

15H00-18H00

Sart-Dames-Avelines

Dr. Bridoux

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

08h00 à 10h00
Sur RDV

Sart-Dames-Avelines

08h00 à 10h00
Sur RDV

Sart-Dames-Avelines

08h00 à 10h00
Sur RDV

Sart-Dames-Avelines

15h00 à 18h00
Sur RDV

Sart-Dames-Avelines

15h00 à 18h00
Sur RDV

Sart-Dames-Avelines

15h00 à 18h00
RDV

Sart-Dames-Avelines

15h00 à 18h00
Sur RDV

Villers-La-Ville

Dr. Delhove Alain

Le docteur Delhove Alain

Lundi Mardi Mercredi jeudi

07h40 à 10h00
SUR RDV

Marbais

07h40 à 10h00
SUR RDV

Marbais

08h00 - 12h00
SUR RDV

Marbais

15h00 à 18h00
RDV

Marbais

15h à 18h00
RDV

Marbais

Dr. Moens

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

8h00 à 10h00
SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

8h00 - 10H00
SUR RDV

Mellery

8h00 - 10h00
SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

15H00 à 18H00
SUR RDV

Mellery

15H00 à 18H00
SUR RDV

Mellery

15H00 à 18H00
SUR RDV

Sart-Dames-Avelines

Dr. Rigot Delphine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08h00 - 10h00
SUR RDV

Strichon

08h00 - 10h00
SUR RDV

Villers-La-Ville

08h00 - 10h00
SUR RDV

Strichon

15h00 - 18h00
RDV

Villers-La-Ville

15h00 - 18h00
RDV

Villers-La-Ville

15h00 - 18h00
RDV

Strichon

15h00 - 18h00
RDV

Villers-La-Ville

Dr. Schaefer Eric

Le docteur Eric Schaefer

Lundi Mardi Mecredi Jeudi Vendredi

08h00 - 10h00
SUR RDV

Tilly

08h00 - 10h00
SUR RDV

Tilly

08h00 -10h00
SUR RDV

Tilly

15h00 -18h00
RDV

Tilly

15h00 - 18h00
RDV

Tilly

15h00 - 18h00
RDV

Tilly

15h00 à 18h00
RDV

Tilly

Dr. Screve Julie

Lundi Mardi Mercredi Vendredi

SUR RDV

rue Toutvent 40

SUR RDV

Marbais

SUR RDV

rue Toutvent 40

16h00 à 18h00
SUR RDV

rue Toutvent 40

16h00 à 18h00
SUR RDV

rue Toutvent 40

15h00 à 18h00
SUR RDV

Marbais

15h00 à 18h00
SUR RDV

Marbais